Prof. Dr. Birol Civelek
 

Prof. Dr. Birol Civelek

Estetik-Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Birol Civelek Kabataş Erkek Lisesi mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) öğrenimi esnasında Ospedale Molinette'de (Torino Üniversitesi-İtalya) stajyer doktor olarak bulundu. Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra İ.Ü. Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde kısa bir süre G. Cerrahi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kulak Burun Boğaz ihtisası yaptı (1991-1993). 1993-1996 yılları arasında ECFMG-FLEX sınavlarını başarıyla geçerek Amerika Birleşik Devletleri'nde NewYork Medical College NRHMC (Soundshore Hospital)'de G. Cerrahi ihtisası yaptı. 1999'da Plastik Cerrahi İhtisasını tamamladı. Halen A.B.D. eyaletlerinde çalışmak için lisans hakkına sahiptir.

İzleyen yıllarda birçok kez ileri eğitim için A.B.D.- UPMC ve West Penn Hospital'da bulundu.(Pittsburgh). Daha sonra, Munster (Almanya) ve Palma de Mallorca (İspanya)'da bulundu ve uzman olarak çalıştı.

2000-2010 arasında Y. Beyazıt EAH'de Plastik Cerrahi uzmanı-başasistan olarak çalıştı. 2010'da AKEAH'de Plastik Cerrahi Kliniğini kurdu ve asistan eğitimini başlattı. 2012-2014 yılları arasında Ankara Acıbadem Plastik Cerrahi Kliniği direktörü olarak çalıştı.

Halen kendi kurduğu BC Klinik'te profesyonel hayatına devam etmekte ve Ankara'nın seçkin hastanelerinde ameliyatlarını yapmaktadır.

60' ın üzerinde ulusal-uluslararası yayın ve sunumu olan Dr. Civelek aynı zamanda El Cerrahisi ve Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi uzmanıdır. Türkiye Golf Federasyonu Sağlık Kurulu üyesi ve amatör lisanslı golf oyuncusudur.

Farklı tarihlerde insani yardım amaçlı ameliyatlar yapmak için Bağdat (Irak), Ibb City (Yemen) ve Gagavuzya (Moldovya)' da bulundu ve 100'ün üzerinde ameliyat yaptı.

Dr. Civelek ileri derecede İngilizce ile İspanyolca ve İtalyanca konuşmaktadır.

Dr. Birol Civelek Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ile Estetik Plastik Cerrahi Derneği üyesidir.

Prof. Dr. Birol Civelek
 

Çene Estetiği

Çene yüze karakter veren en önemli alandır bazılarına göre. Çene özellikle burun ile yakın ilişki ve harmoni içerisinde olmalıdır. Bazen tecrübesiz hekimler tarafından bu ilişki iyi fark edilmeyebilir. İyi yapılan bir estetik ameliyat çene dikkate alınmazsa göze çok hoş gelmeyebilir. Bu nedenle burun ve çene ameliyat öncesinde birlikte değerlendirilmelidir.

Çenenin traşlanması ya da protezler veya yağ, dolgu (hyaluronik asit) ile dolgunlaştırılması çene estetiği için yapılan en sik işlemlerdir. Bu iSlemlerin önemli bir kısmı ofis uygulaması şeklinde yapıldığı gibi (hyaluronik asit), genel anestezi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Prof. Dr. Birol Civelek
 

Lazerle Yüz Gençleştirme

Lazer aslında bir ışık kaynağı olarak tanımlanabilir. Lazer cihazları tıpta uzun yıllardır kullanılmakla beraber Estetik Cerrahide kullanımı son 10 yılda popülarize olmuştur. Yüz gençleştirmede özellikle karbon doksit (CO2) fraksiyonel lazer , kırışıklar, akne izleri, lekeler için, skar (ameliyat izleri) ve doğum çatlakları için önemli oranda fayda sağlayabilmektedir.

Fraksiyone lazer işlemi lokal anestezi ile yapılır ve genellikle krem şeklinde lokal anestezi kullanılır. İşlemden sonra 1-2 gün gün ışığına çıkılmaz. İşlemin etkili olabilmesi için 3-6 seans gerekir. Bu seanslar arasında güneş koruyucularla cildin korunması gerekmektedir.

Yaz ayları bu uygulama için uygun değildir.

Prof. Dr. Birol Civelek
 

Prof. Dr. Birol Civelek

Dr. Birol Civelek is an associate professor of Plastic and Reconstructive Surgery. He went to high school in Istanbul at the Kabataş Erkek Lisesi. He then started his medical education at the most prestigious Turkish medical school " Hacettepe University' following his ranking in the 99th percentile at the nationally held university entrance exam.. His whole curriculum was in English language. During his education he did summer clerkship at Ospedale Molinette in Turin, Italy.

He started his residency training in G. Surgery at Istanbul University Cerrahpasa Med School then continued with Ear Nose Throat Residency at Ankara University Med School where he spent more than 2 years. Having passed the FMGEMS and FLEX examinations he was matched in the Surgical Residency Programme at the Soundshore Hospital (formerly known as NRHMC- an affiliate of NewYork Med College) in NY, USA. He is currently eligible for licensing in almost all states in USA. Upon completion of his surgical training in the USA he completed his residency in Plastic Surgery in Turkey where he has been practicing over 15 years now. He also practices at the Istanbul Estetica Klinika in Baku where the economy and life standards are blooming as the rising star of Caucasia.

He has over 60 publications and presentations. He has been to various medical centers in USA and in Europe for further training in special areas of Plastic Surgery. UPMC (Pittsburgh), WestPenn Hospital (Pittsburgh), Clinica PalmaPlanas and MD Anderson (Spain), Munster University (Germany) are some to count. He is also a diplomate of Hand Surgery and Oromaxillofacial Surgery (triple specialty diplomas).

He has been to some underdeveloped parts of the world such as Yemen, Moldovia and Iraq where he performed over 100 surgical cases.

He established and worked as the head of Plastic Surgery Residency Programme at AKEAH Training and Research Hospital in Ankara. His current practice is in Ankara and Baku as well.. He recently established his own "BC Clinic" in Ankara and performs his major surgeries at the most prestigious hospitals of Ankara.

He specializes in cosmetic breast surgery, face lifts, tummy tuck, liposuction, rhinoplasty and whole body contouring procedures as well as noninvasive procedures such as fillers and botox.

He is an avid golfer and member of the Health Board of Golf Federation.

Prof. Dr. Birol Civelek
 

Prof. Dr. Birol Civelek

Доцент Врач Бирол Чивелек окончил мужскую гимназию по имени Кабаташ. Во время учебы в университете Хачеттепе Медицинского факультета (на английском языке) Оспедале Mолинетте, в ходе исследования (Туринский университет, Италия) получил должность ''врач-стажер''. После окончания Стамбульского университета, факультета медицины генеральной хирургии ЧЕРРАХПАША, успешно сдал экзамены по специальности Л.О.Р врач, факультета медицины (1991-1993) г. Анкара. В промежуток с 1993-1996 годах, получив образование в ECFMG-FLEX, и поле успешно прошедших экзаменов, получил специальность хирург, в Соединенных Штатах, Нью-Йоркского медицинского колледжа НРХМС (Соундсор больницы). В 1999 году Бирол Чивелек завершил свое обучение по специальности пластический хирург. И в настоящее время имеет лицензионные права на работу в США.

В последующие годы много раз повышал квалификацию в США-УПМЧ и Западной Пенсильвании больницы (Питсбург). Позже работал экспертом в Мюнстер (Германия) и Пальма-де-Майорка (Испания).

В 2000-2010 работал в качестве главного ассистента врача пластической хирургии Ю. Беязыте в больнице обучений и исследований (E.A.H.)

В 2010 году была основана клиника Пластической хирургии АКЕАХ и начато обучение ассистентов. В период с 2012-2014 работал в качестве директора больницы Анкара AЧЫБАДЕМ пластической хирургии.

В настоящее время продолжает свою профессиональную деятельность в личной хирургической клинике Доц. Д-р Бирол Чивелек г. Анкары.

А также работает в качестве специалиста пластической хирургии Баку (Азербайджан), наиболее известной как "Стамбул Эстетическая Клиника".

Бирол Чивелек участвовал в более 60 национальных и международных презентациях, доктор Чивелек также является специалистом челюстно-лицевой хирургии.

По мимо профессиональной деятельности, увлекается игрой в гольф.

За прошедшее время было оказано не мало гуманитарной помощи, и проведено более 100 операций.

Доктор Чивелек хорошо владеет Английским, Испанским и Италянским языками.

Бирол Чивелек является членом пластической, реконструктивной и эстетической хирургии Турции, также членом общества эстетической пластической хирургии Турции.

Prof. Dr. Birol Civelek
 

Prof. Dr. Birol Civelek

Priv. - Doz. Birol Civelek Dr. Birol Civelek absolvierte in Kabataş die das "Erkek-Lisesi" Jungen-Gymnasium. Er war in Italien an der Torino Universität als medizinischer Praktikant im Ospedale Molinette tätig. Seine Ausbildung absolvierte er an der "Hacettepe" Universität. Nach der Absolvierung seines Medizinstudiums, spezialisierte er sich auf die Allgemeinchirurgie, Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde an der Universität in Ankara für die Zeit von den jahren 1991 bis 1993. Ab dem Jahre 1993 bis 1996 hat Dr. Birol Civelek die ECFMG-FLEX-Prüfung mit Erfolg absolviert und spezialisierte sich anschließend auf die Allgemeinchirurgie im Soundshore Hospital, New York College NRHMC, in New York, USA. Im Jahre 1999 widmete er sich der plastischen Chirurgie. In der Folgezeit war er oftmals für Weiterbildungen in den USA an der UPMC und der West Penn Hospital gewesen. Später war er in Münster (Deutschland) und in Palma de Mallorca (Spanien), als Facharzt tätig. Ab dem Jahre 2000 bis 2010 arbeitete Dr. Birol Civelek als Facharzt, Oberassistent, für plastische Chirurgie in dem "Yıldırım Beyazıt" Forschungs- und Lehrkrankenhaus in Ankara. Im Jahre 2010 hat er die AKEHA plastische Chirurgieklinik gegründet und dort die Assistent Ausbildung begonnen. Ehrenamtlich war Dr. Civelek unter anderem in Bagdad (Irak), Ibb City (Jemen) und Gagausren (Moldawien), um humanitäre Hilfe zu leisten und diverse Operationen durchzuführen. Dr. Civelek beherrscht neben seiner Muttersprache (türkisch), noch weitere drei Sprachen (englisch, italienisch und spanisch). Dr. Civelek ist Mitglied für die türkische Gesellschaft der plastischen, rekonstruieren und ästhetischen Chirurgie und Mitglied in der ästhetischen und plastischen Gesellschaft. In dem Zeitraum ab dem Jahre 2010 bis 2014 arbeitete er im "Acıbadem" als Klinikdirektor in Ankara. Momentan führt er eine Karriere in seinem selbst gegründeten "BC Klinik" in Ankara, in dem er unter anderem vertrauliche Krankheiten operiert. Außerdem arbeitet Dr. Civelek mit dem "Istanbul-Estetik" Klinikum und mit einer bekannten Klinik in Baku (Azerbaijan), als Facharzt für plastische Chirurgie. Dr. Civelek hat über 60 nationale und internationale Publikationen und Referate, auch ist er Facharzt für Hand-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Dr. Civelek ist Mitglied im Gesundheitsausschusses des Golf Verbandes der Türkei und er ist aktiver und registrierter Golfspieler.

The Spice Lounge
 

Fokuslu Ultrason

ULTERA, HIFU isimleriyle de bilinen fokuslu (odaklı) ultrason, radyolojide kullanılan ultrason yani ses dalgası teknolojisinin aynısıdır. Son yıllarda en yeni ameliyatsız yüz gençleştirmede çok popüler olan bu yöntem uygun durumlarda ameliyata gerek kalmadan yüz ve boyunda gençleştirme ve bir nevi yüz germe sağlamaktadır.

Uygulaması son derece basit ve kullanım alanlarına göre 30-60 dakika sürmektedir. Ağrısız denebilecek bir uygulamadır. Deriye gerginlik veren kollajen moleküllerinin rejenerasyonunu (yeniden oluşmasını) sağlamakta ve 3 haftada etkisini göstermektedir. Maksimum etki ise 3-6 ayda gözlenir.

Yanak, boyun, yüz germe ve alin ve göz çevresi kırışıkları için oldukça uygundur. Kaşlarda ise adeta botoks etkisi yaratmaktadır.

The Spice Lounge
 

Diyabetik Ayak

Her diyabet hastasında ayak problemleri oluşmaz. Ancak her diyabet hastası enfeksiyona ve ayak problemlerine daha yatkındır. Bacaklarda sinir iletiminde bozukluk, his kaybı (nöropati) ya da damar hastalığının (arterial hastalık-damar tıkanıklığı) ortaya çıkmasıyla ayaklarda yaralar oluşabilir. Bu yaralar önemsenmez, tedavisi iyi yapılmazsa zamanla tedavi edilemez sonuçlar ortaya çıkabilir ve bacak kaybı kaçınılmaz olur.

DİYABETİK AYAK PROBLEMLERİ NASIL ÖNLENİR?
Eğer şekeriniz iyi kontrol edilirse ayak problemleri de önlenebilir. Ancak iyi bir diyabet kontrolü her zaman mümkün olamayacağından, sinir hasarı, damar tıkanıklığı ayak problemlerini ortaya çıkarabilir. Ayağınızın bakımı çok önemlidir. Ayak temizliği, giydiğiniz ayakkabıların rahatlığı birçok problemi baştan engelleyebilir. Ayağınızda gelişen en küçük bir çatlak, yara doktor takibini gerektirebilir.

The Spice Lounge
 

El Cerrahisi

El Cerrahisi ülkemizde çoğunlukla Plastik Cerrahi uzmanları ile El Cerrahisi uzmanları ve Ortopedistlerin bir kısmı tarafından yapılmaktadır.

Karpal Tünel sendromu, Dupuytren Hastalığı gibi sık rastlanılan durumlar ile tendon kesilerinin onarımı, parmak kırıkları, el tümörlerinin tedavisi uygulama alanlarına girmektedir.

The Spice Lounge
 

Hipospadias

Yeni doğan erkek çocuklarda görülebilen doğumsal bir bozukluktur. Normal bir peniste idrar kanalı (üretra) penis başının (glans) ucunda sonlanır ve çocuklar penisin ucundan idrarını yaparlar. Hipospadiaslı çocuklarda ise idrar kanalı (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride sonlanır. Bu sonlandığı nokta ile penis ucu arasındaki mesafede idrar kanalı oluşmamıştır. İdrar kanalının açılma noktası testislerden daha geride bile olabilir ve ne kadar geride ise o kadar ciddidir. Ancak olguların çoğunluğunun penis ucuna daha yakın olanlar oluşturmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
1) İdrar kanalının (üretra) penisin alt yüzünde ve daha geride olması
2) Penis başının yassılaşması
3) Sünnet derisi (prepusium)'nin penis başının alt yüzünde oluşmaması (doğuştan yarım sünnetli)
4) Ereksiyona gelince penisin aşağıya doğru kıvnlması
5) Hipospadiaslı çocukların karşıya doğru işeyememeleri tersine ayaklarına doğru işemelerL Bu durum oturarak çiş yapma mecburiyeti doğurur (Ayakta çiş yapmak yerine).
6) İdrar kanal açıklığı çok geride olanlarda erişkin yaşa kadar ameliyat edilmezlerse cinsel fonksiyon bozukluklan ortaya çıkabilir.

NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?
Fetus (anne karnındaki bebekfun cinsiyet farklılaşması gebeliğin ilk üç ayı esnasında gerçekleşir. Bu süre içerisinde bu organa ait ortaya çıkan bir gelişim aksak1ığı sonucunda idrar kanalının oluşumu tamamlanamadan d uraksar ve hi pospadias ortaya çıkar. Bu gelişim aksamasının nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Androjenik (erkeksi) hormon uyarısındaki herhangi bir azalma yada kalıtsal bazı faktörler suçlanınaktadır. Hipospadiaslı bir çocuğu olan ailenin doğması beklenen erkek bebeğinde de hipospadias görülme olasılığı %201nin üzerinde olması kalıtsal nedenlerin önemini göstermektedir. Üretra (idrar kanalı)?nın açıldığı noktaya göre hipospadias tipleri.

NASIL TANI KONUR?
Günümüzde gebelik esnasında ultrason ile doğum öncesi tanı koymak mümkündür. Bu mümkün olmadıysa doğduğu andan itibaren yapılacak klinik muayene ile kolaylıkla tanı konur. Nadiren hipospadiaslı çocuklarda prepusium (sünnet derisi) normal ve tam olabilir. Bu durumlarda sünnet derisi geriye doğru sıyrılmadan uca yakın hipospadiaslar tespit edilemeye bilir.

NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR?
Yaklaşık olarak "300 erkek doğumda 1″ görülmektedir.
BAŞKA HANGİ TESTLER YAPILMALIDIR?
Hipospadiasla birlikte en sık görülen bir başka doğumsal problem inmemiş testis ve kasık fıtığıdır. Bu nedenle hipospadiaslı çocukların testislerinin olup olmadığı ve torbalara kadar inip inmediği mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca hipospadias olguları çok nadir görülen cinsiyet farklılaşması problemlerinin (hermafroditizm) bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle şüpheli olgularda cinsiyet ayırım testleri (kromozom analizler v.s.) yapılmalıdır.

TEDAVİ
Yegane tedavisi cerrahi operasyondur. Operasyonda penisin aşağıya doğru kıvrılmasına neden olan -kordi- adını verdiğimiz fibrotik bant temlzlenerek penis ereksiyona geldiğinde aşağı doğru kıvrılmayacak şekilde düzleştirilir. İdrar kanalının açıldığı noktadan penisin ucuna kadar olan eksikliğini tamamlamak üzere yeni idrar kanalı oluşturulur. Yassılaşmış halde bulunan penis başı (glans)'na doğal konik şekli verilir. Yani sonuçta estetik ve fonksiyonel açıdan kabul edilebilir bir penis şekli oluşturulur. Operasyonda Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin çok ince ve hassas teknikleri uygulanır. Cerrahi işlemin başarılı olabilmesi için Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ehliyeti olan ve özellikle bu konuyla ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip kişilerce yapılmalıdır. Hipospadiasın tipine göre seçilmesi gereken değişik yöntemler vardır. Cerrahi işlem seçilen yönteme bağlı olarak 1 ile 4 saat arasında sürebilir.

SÜNNET YAPILMALI MIDIR?
Hipospadiasın bir çok tipinde eksik idrar kanalının oluşturulması amacıyla sünnet derisi (prepusium) kullanıldığı için bu kıymetli malzemenin sünnet yapılarak harcanılmaması gerekir. Yani sünnet yapılmamalıdır! HASTANEDE NE KADAR KALIR? Hipospadiasın ciddiyetine ve uygulanan yönteme göre hastanede yatış süresi 3-10 gün arasında değişmektedir.

CERRAHİ SONUÇLAR NASILDIR?
Cerrahiyi takiben çoğu çocuk normal fonksiyon ve iyi bir kozmetik sonuca sahip olur. Ortalama olarak hipospadiaslı çocukların %90'ında problemler tek bir operasyonla çözülür. Fakat, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi prensiplerine uyulmadan ve de ehil olmayan kişiler tarafından bu operasyonlar yapıldığında komplikasyon ve başarısızlık oranı büyük ölçüde düşmektedir.

ÜREME FONKSİYONU NASILDIR?
Başka bir nedenle kısırlık (infertilite) yoksa böyle bir problem hipospadiaslı çocuklarda beklenmez. Başarılı sonuçlanmış bir operasyonun bu yönde olumsuz bir etkisi olmaz.

PSİKOLOJİK ETKİLENME OLUR MU?
Mükerreren yapılan ve her defasında başarısız geçen operasyonlar kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle uygun yaşta ve tek operasyonla başarılı bir sonuç daima tercih edilir.

OPTİMAL OPERASYON YAŞI NEDİR?
Operasyon yaşı konusunda dünyadaki görüşler ve uygulamalar farklıdır. Yapılan araştırmalar 18. aydan sonra psikolojik açıdan çocuğun olumsuz etkilenme riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. 6.aydan önce ameliyat etmenin de genel anestezi riski açısından caydırıcılığı vardır. Bu nedenlerle ve cerrahi tekniklerdeki gelişmeler de göz önüne alınarak daha önceleri 2-3 yaş arası daha çok tercih edilirken, bu sınırı daha erkene alma eğilimi gelişmiştir. Özetle, günümüzde optimaloperasyon yaşı 6 ile 18 ayarasıdır.

KOMPLİKASYONLAR
Erken ve geç dönemde görülenler olarak 2 gruba ayırmak mümkündür. Erken dönemde; kanama, dikişlerin açılması, enfeksiyon gibi tüm ameliyatlarda görülme riski olan komplikasyonlarla karşılaşılabilir. Geç dönemde ise, fistül (delik), stenoz (darlık), kordi tekrarlamasına bağlı peniste aşağı doğru eğrilme ve tekrarlayıel üriner sistem enfeksiyonlarına eğilimde artış görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar dikkatli ek cerrahi işlemler gerektirir.

Kaynak: Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

The Spice Lounge
 

Meme Rekonstrüksiyonu

Tümör veya başka bir hastalık nedeniyle memenin alınması sonrası yapılan meme rekonstrüksiyonu plastik cerrahinin en başarılı ameliyatlarından birisidir. Tıpdaki yeni teknolojiler sayesinde artık cerrahlar doğal bir memeye çok benzerlik gösteren bir meme oluşturabilmektedirler. Günümüzde bu ameliyatlar meme alınma ameliyatı (mastektomi) ile eşzamanlı olarak yapılabilmektedir. Böylelikle, hasta ameliyattan çıktığında yeni bir memeye sahip olmakta ve memesiz bir dönemin verebileceği psikolojik sıkıntıdan da kurtulmaktadır. Ancak akılda tutulmalıdır ki; mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu basit bir ameliyat değildir. Siz ve doktorunuz tarafından kararlaştırılacak bir çok seçenek mevcuttur. Aşağıda size ameliyat hakkında temel bilgiler verilmektedir; ameliyat zamanı, nasıl yapıldığı, ve ne tür sonuçlar elde edileceği gibi. Ancak bütün soruları cevaplaması mümkün değildir. Dolayısıyla cerrahınızla birebir konuşmanız daha iyi bilgilenmenizi sağlayacaktır.

MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA EN İYİ ADAY KİMDİR?
Hemen bütün mastektomi hastalarında meme rekonstrüksiyonu için tıbben bir engel olmayıp, çoğu hastalar da mastektomi ile eşzamanlı olarak rekonstrüksiyon yapılması için uygundurlar. Ancak meme rekonstrüksiyonu için en iyi aday, kanserin mastektomi sayesinde tamamen ortadan kaybolduğu hastalardır. Beklemek için bir çok sebep olabilir; örneğin, bazı hastalar başka bir cerrahi istememektedir, bir kısmı kanser teşhisini kabul etmekte zorlanırken, meme rekonstrüksiyonu seçeneklerinin düşünememektedirler. Bazı hastalara cerrahları tarafından beklemeleri tavsiye edilmiş olabilir, özellikle memenin hastanın kendi dokusu ile (flep transferi) rekonstrükte edildiği durumlarda olduğu gibi. Obesite, yüksek tansiyon ve sigara içimi gibi durumlarda da hastaların beklemeleri tavsiye edilebilir.

BÜTÜN CERRAHİLER BİR MİKTAR BELİRSİZLİK VE RİSK İÇERİRLER
Memesini kanser sebebiyle kaybeden hemen hemen her kadında meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Ancak her türlü cerrahi sonrası olduğu gibi, bu ameliyattan sonra da bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Cerrahinin genel problemleri olan, kanama, sıvı toplanması veya anestezi sorunları bu ameliyattan sonra da görülebilir, ancak nadirdir. Sigara içenlerde, yara iyileşmesi gecikebilir, bozulabilir veya daha fazla iz ortaya çıkabilir. Bazen bu sorunlar ikincil bir ameliyatı gerektirebilir. Eğer bir protez kullanılacak ise, nadiren iki hafta içinde bir enfeksiyon gelişme riski vardır. Bu tür bazı olgularda, protezi çıkarıp aylar sonra tekrar koymak gerekebilir. En sık görülen problem, kapsül kontraktürü, protezin etrafındaki skar dokusunun protezi sıkıştırması ile ortaya çıkar. Böylelikle meme sertmiş hissi ortaya çıkar. Kapsül kontraktürü için bazı tedavi yöntemleri vardır; bazen de skar dokusunun alınmasını ve rahatlatılmasını veya protezin değiştirilmesini gerektirebilir. Rekonstrüksiyonun kanser nüksü (rekürrens) üzerine bir etkisi yoktur ve radyoterapi/kemoterapiye de engel olmaz. Cerrahınız normal memeniz ve rekonstrükte edilmiş memenizde peryodik mamografilere devam etmenizi önerebilir.

CERRAHİNİN PLANLANMASI
Kanser teşhisinin konmasından itibaren rekonstrüksiyonu tartışmaya başlayabilirsiniz. İdeal olanı, genel cerrahınız ve plastik cerrahınızın birlikte plan yapıp ameliyata girmeleridir. Sağlık değerlendirmeniz yapıldıktan sonra, cerrahınız size yaşınız, anatomik yapınız, dokularınız ve isteklerinizi göz önüne alarak, en iyi seçenekleri verecektir. Cerrahınız bu konuda size karşı çok dürüst olmalıdır. Mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonu sizin görüntünüzü düzeltebilir ve kendinize olan güveninizi arttırabilir; ancak, unutmayın, bu ameliyat sonucu sadece iyileştirebilir, mükemmelliğe ulaştırmaz. Cerrahınız ayrıca anestezi, ameliyatın yapılacağı yer ve masraflar hakkında da bilgi vermelidir.

AMELİYAT İÇİN HAZIRLIK
Onkolog doktorunuz ve plastik cerrahınız ameliyat öncesi bazı uyarılarda bulunacaklardır; örneğin, ne yiyip yememe, ilaç alma vb gibi. Ameliyat sonrası sizi eve götürecek bir yakınınızı ayarlamayı unutmayın.

CERRAHİNİZİN YAPILACAĞI YER
Meme rekonstrüksiyonu genellikle birkaç ameliyatı gerektirir. İlk basamak, ister mastektomi ile eşzamanlı olsun ister ikincil olarak yapılsın, genellikle hastanede yapılır. Diğer ameliyatlar ise hastanede yapılabileceği gibi, cerrahınız günlük cerrahi merkezlerinden birinde yapmayı tercih edebilir.

ANESTEZİ
İlk ameliyat, yani meme dokusunun oluşturulması ameliyatı, genel anestezi ile yapılır. Yani, ameliyat esnasında uyursunuz. İkincil ameliyatlar ise lokal anestezi (sedasyon ile birlikte) ile yapılabilir- ameliyat esnasında uyanık olursunuz, ancak gevşek ve rahat olursunuz. Bazen bir miktar sıkıntı olabilir.

PROTEZ TİPLERİ
Meme protezlerinin dış kılıfında silikon tabaka vardır, içinde ise ya silikon jel veya salin adı verilen tuzlu su karışımı bulunur. İçi jel ile dolu olan protezlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nde Food and Drug Administration (FDA), bu tür protezlerin kullanımını 2006 yılında kabul edilmiştir. Bu ise, halen doku genişletici taşıyan kadınları, mastektomi ile eşzamanlı rekonstrüksiyonu seçen hastaları ve jel ile dolu bir protez kullanılabilir. Salin ve jel ile dolu protezler ise herkesin kullanımına açıktır.
Bir çok seçenek vardır ve cerrahınızla tartışmanız gerekmektedir. Derinin genişletilmesi En sık kullanılan teknik derinin genişletilmesi ve sonrasında protez konulmasıdır. Mastektomi sonrası derinizin ve göğüs duvarı adelenizin altına bir doku genişletici konur. Derinizin altına bir kapak mekanizması ile çalışan bir port konur ve buradan, ameliyat sonrası haftalar veya aylar boyunca, cerrahınız tuzlu su enjekte ederek doku genişleticinizi (expander) şişirir. Derinizin yeterince genişlediği anlaşıldıktan sonra, ikincil bir ameliyat ile doku genişletici çıkartılıp daha kalıcı bir protez yerleştirilir. Bazı doku genişleticiler ise kalıcı olarak bırakılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Areola (meme başı çevresindeki kahverenkli yuvarlak deri) ve meme ucu ise daha sonra yapılır. Bazı hastalarda derinin genişletilmesine ihtiyaç yoktur ve mastektomi ile beraber bir protez konabilir.

FLEP REKONSTRÜKSİYONU
Protez yöntemine alternatif olarak sırttan, karından veya kalçadan bir doku alınarak meme yapılabilir. Buna flep rekonstrüksiyonu denir. Flep cerrahisinin bir tipinde, deri, deri altı yağ tabakası ve kas dokusu orijinal yapıştığı bölgeye bir damar sapı ile bağlı kalmaya devam eder ve deri altında yapılan bir tünel yardımıyla memenin oluşturulacağı bölgeye kaydırılır. Tek başına memeyi oluşturabileceği gibi, bu dokunun altına bir protez de konabilir. Diğer tip bir flep cerrahisinde ise, doku bağlı bulunduğu karın, sırt veya kalça bölgesinden tamamen ayrılır ve damarları alıcı bölgedeki damarlara dikilerek yaşaması sağlanır (serbest flep ile rekonstrüksiyon). Bu ameliyatı yapabilmek için plastik cerrahın mikrovasküler cerrahi konusunda da deneyimli olması gerekir. Çünkü, ince damarların birbirine dikilmesi mikroskop altında mümkün olmaktadır. Yukarıda bahsedilen her iki cerrahi yöntem de protez metodundan daha kompleks ameliyatlardır. Hem dokunun alındığı hem de memenin yapıldığı yerlerde izler olacaktır ve iyileşme süreci protez yöntemine göre daha uzundur. Diğer yandan, kendi dokunuzla yapılan meme rekonstrüksiyonunda sonuç daha doğaldır ve silikon ile ilgili bir kaygı yoktur. Bazen de karnınızın şeklinin düzelmesi ve fazla deri ve yağlardan kurtulmanız da sizin için ayrı bir kazanç olabilir.

İKİNCİL AMELİYATLAR
Meme rekonstrüksiyonunda zaman içinde birkaç ameliyat gerekir. İlk ameliyat en kompleks olanıdır; ikinci ameliyatlar daha kolaydır ve doku genişletici ile rekonstrüksiyon yöntemi seçilmişse, doku genişletci çıkartılıp bir protez konulabilir veya meme ucu ve areola rekonstrüksiyonu yapılabilir. Çoğu zaman, yeni yapılan memenin karşı taraftaki normal memeye uyum sağlaması için, normal memenin biraz küçültülmesi, kaldırılması veya büyütülmesi gerekebilir. Ancak bu ameliyatlarda da yara izlerinin oluştuğu akılda tutulmalıdır.

AMELİYAT SONRASI
Ameliyat sonrası ağrınız büyük ölçüde ilaç ile giderilebilir. Ameliyatınızın boyutuna göre 2 ile 5 gün içinde hastaneden taburcu olursunuz. Ameliyatta genellikle sıvıların birikmesini engelleyen drenler konabilir ve bunlar ameliyat sonrası ilk veya ikinci haftada alınırlar. Dikişler ise 7 ile 10 gün içinde alınırlar.

NORMALE DÖNMEK
Mastektomi ve rekonstrüksiyon veya sadece flep rekonstrüksiyonu ameliyatından sonra normale dönmeniz 6 hafta sürebilir. Protez ameliyatında ise bu süre daha kısa olabilir. Rekonstrüksiyon ile normal duyu kazanılmaz; ancak, zaman içinde bir miktar duyu gelebilir. İzlerin çoğu zaman içinde solabilir. Ancak bu süre 1-5 yıl olabilir ve hiçbir zaman izler tamamen kaybolmaz. Rekonstrüksiyonun kalitesi yüksek olduğu müddetçe, bu izlere daha az aldırış edeceksiniz. Egsersiz ve hareketlere ne zaman başlayacağınız konusunda cerrahınızın tavsiyelerini dinleyiniz. Genel kural olarak, 3-6 hafta arasında cinsel ilişkiden ve ağır egsersizlerden kaçınmanız iyi olabilir.

YENİ GÖRÜNTÜNÜZ
Yeni memeniz diğer normal memenize göre daha sert, yuvarlak ve düz görünebilir. Mastektomi öncesi kontura sahip olmayabilir yada diğer memenize tam olarak simetrik olmayabilir. Bu farklar size belirgin gelebilir. Bir çok mastektomi hastası için, rekonstrüksiyon görüntüyü ve hayat kalitesini dramatik olarak iyileştirir.

Kaynak: Türk Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

The Spice Lounge
 

Ben Alınması

Her vücutta benlerin bulunması normaldir. Güneşe maruz kalmak, açık tenli olmak benleri arttırıcı faktörlerdir. Ancak bazen benlerin sayıca fazla olması takibi ve tedaviyi gerektirebilir.

Benlerin kansere dönüşme oranı çok düşüktür. Benlerin şekil değişikliği göstermesi, büyümesi, koyulaşması, kıllanması gibi değişiklikler kanser belirtileri olabilir. Bu değişiklikler görüldüğü zaman mutlaka Dermatoloji uzmanı ya da Plastik Cerrahi uzmanına mutlaka danışılmalıdır.

Benler genellikle neşter ile alınır. Ancak uygun durumlarda lazer kullanılabilir. Unutulmamalıdır ki benlerin alınma sebeplerinden en önemli sebeplerinden birisi patolojik inceleme yapılmasıdır. Lazer ile yapılan durumlarda patolojik inceleme mümkün olmayacaktır.

The Spice Lounge
 

Meme Büyütme Cerrahisi
(Silikon meme ameliyatı)

Meme büyütme ya da memeyi silikon protez-implant ile büyütme ameliyatı memeye şekil vermek ve daha büyük bir görünüm vermek amacıyla yapilan cerrahi bir girişimdir. Son yıllarda teknolojik gelişmelerle beraber silikon meme protezleri-implantları da geliştirilmiş ve sağlık için engel teşkil etmeyecek, adeta diş protezleri gibi sık kullanılan bir noktaya gelinmistir. Sadece A.B.D.'de yılda 300 bin üzerinde (18 yaş üzerinde) kadın her yıl meme silikonu ameliyatı yaptırmaktadır. Bu sayı her geçen yıl daha da artmaktadır. Ülkemizde de yaklaşık 5000 kadının her yıl bu ameliyatı yaptırdığı tahmin edilmektedir.

Meme silikonu şekil olarak yuvarlak ya da gözyaşı (damla) formundadır. Tercih, sizin memenizin durumu ve Plastik Cerrahınızla birlikte vereceğiniz karar sonucu belirlenir. Meme silikonlarının silikon jel ile doldurulanlari ABD'de 15 yıl kadar sakıncalı olarak görülmüş ancak yaklaşık 5 yıldır ABD'de serum fizyolojikle dolu olanlarla birlikte artan oranda kullanılmaktadır. Zira gerçeğe yakın meme gibi hissettiren ve doğala yakın olanı silion jelle dolu olandır.

Memenin yeni boyutlarının belirlenmesi doktorunuzun yapacağı bazı ölçümler ve biraz da sizin isteğiniz doğrultusunda belirlenir. Bu ölçümler dışına çıkmak memedeki görünümü doğallıktan uzaklaştırabilir.

Bu ameliyat hastane ortamında ve ameliyathanede genel anestezi ile yapılan ortalama 2 saat süren bir cerrahidir. Yine memenizin durumuna göre kas üstü, kas altı ya da her ikisi dahil edilerek (dual plan) yerleştirilebilir. Hastanede yatış süresi 1 gündür. Kesi yeri meme ucu, meme altı ya da koltuk altı olabilir.

The Spice Lounge
 

Meme Dikleştirme

Meme dikleştirme ya da genel kullanımıyla meme toplama ameliyatları doğum sonrası ya da hızlı kilo alıp verme sonrasında oluşan deformiteyi düzeltmek için yapılan ameliyatlardır. Bu ameliyatlar meme küçültme ameliyatlarıyla teknik olarak benzerlik gösterir.

Genelde meme toplama-dikleştirme ameliyatlarının silikon meme proteziyle yapıldığı izlemi vardır. Aslında çok yanlış olmasa da sadece bazı durumlarda sadece silikon koyarak da meme dikleştirme sağlanabilir. Ancak bunu doktorunuzla muayene yaptırdıktan sonra tespit edebilirsiniz.

Kullanılan kesiler meme küçültme için yapılan kesi izleriyle aynıdır. Genel anestezi altında yapılır ve hastanede genellikle 1 gün kalınır.

The Spice Lounge
 

Meme Küçültme

Memenizin boyutları normalden büyük olabilir. Ancak bu durum bazen estetik görünüm rahatsızlığı yanında boyun ağrısı, sırt ağrısı gibi problemler şeklinde de ortaya çıkacak ve cerrahi gerektirecektir.

Son yıllardaki cerrahi tekniklerin geliştirilmesi meme küçültme operasyonlarının artık çok daha az izle yapılmasını mümkün kılmaktadır. Bu kesi izleri genellikle ters T (ya da çapa izi) ya da lolipop izi (vertikal teknik) olarak da isimlendirilmektedir. Bu ameliyatlarda kullanılan teknikler meme toplama-dikleştirme ameliyatlarıyla aynıdır.

Meme küçültmede beklenti çok küçültme olarak algılanmamalıdır. Bunu cerrahınızla detaylı konuşmanız gerekir. Yoksa meme küçültme sonrası silikon koydurma gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Bu ameliyatlar 2-4 saat arası süren ameliyatlardır. Hastanede 1 ya da 2 gün yatmanız gerekebilir. Memenin son şeklini alması her estetik cerrahi girişimde olduğu gibi 5-6 ayı bulabilir.

The Spice Lounge
 

Saç Ekimi

Saç ekimi riskleri ve komplikasyonları olan cerrahi bir girişimdir. Eğitimli ve tecrübeli uzman doktor elinde bu riskler sıfıra yakındır. Saç ekimi için ideal aday ailesinde saç dökülme hikayesi olan kişilerdir. Erkekler daha fazla talep etmekle beraber kadınlarda da saç ekimi yapılmaktadır.

Saç ekimi işlemi nakledilen saç grefti sayısına bağlı olarak 4-6 saat sürebilmektedir. Bu girişim lokal anestezi ile yapılmaktadır. Teknik olarak FUE (Follicular Unit Extraction) tekniğini kullanmaktayım. Ancak özellikle kadınlarda ve kafa arkasında seyrek saçı olan erkeklerde de FUT (Follicular Unit Transplantation) kullanılabilir.

Saç ekiminin ideal olabilmesi için 2-3 seans gerekebilir. Bu seanslar arasında 6 ay olmalıdır. Saç ekimi sonrasında 2-3 gün içerisinde sosyal hayata dönülebilir. İlk ekilen saçlar 4-5 hafta sonra dökülür ancak 8-10 hafta sonra ekilen saçlar büyümeye başlar.

The Spice Lounge
 

Yüz Germe

Yüz germe batıda en sık yapılan ameliyatlardan biri ve en yüz güldürücü ameliyatlardan biri olmasına rağmen halkımız arasında maalesef sakıncalı bir ameliyat olarak algılanmaktadır. Oysa tecrübeli ellerde son derece sağlıklı ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir.

Şon yıllarda yeni teknikler geliştirilmiş ve daha kalıcı uzun süren sonuçlar elde edilmektedir. Yüz germe ameliyatlarında yüze yağ enjeksiyonunu da rutin olarak yapmaktayım. Yüz germe ile birlikte boyunda da gevşek dokular varsa aynı seansta boyun germe de yapmaktayım. Klasik yüz germede yüzün tamamı tedavi edilirken, mini yüz germede sadece alt yüz gerilebilmektedir. Yüz germe ameliyatını genellikle genel anestezi altında yapmaktayım. 1-2 gün hastanede istirahat gerekebilir. Sıkça sorulan sorulardan biri de: yüz germe ameliyatı ne sürede etkisini kaybeder? Genellikle 5-10 yıl sürdüğünü söyleyebilirim.

The Spice Lounge
 

Kepçe Kulak Estetiği – Otoplasti

Kepçe kulak, yelken kulak gibi halk arasında çeşitli isimlendirmeleri olan bu problem aslında çok sık görülen doğumsal bir anomalidir. Genellikle çok erken yaşlarda fark edilen kepçe kulak yine 5-6 yaşlarda bile yapılan bir ameliyatla kolaylıkla düzeltilmekte ve çocukların psiko-sosyal gelişimine olumlu yönde katkıda bulunmaktadır.

Otoplasti (kepçe kulak düzeltme ameliyatı) çocuk yaşlarda genel anestezi ile yapılırken ileri yaşlarda hafif uyutma (sedasyon) ya da tamamen lokal anestezi ile yapılabilir. Genel olarak kulak arkasından yapılan kesi ile girilir ve kıkırdak yapıları katlamak için kalıcı dikişler yerleştirilir. Ameliyat izi kulak arkasında kaldığı için kolaya kolay farkedilemez.

Ameliyat sonrası genellikle 3-5 gün sargı-pansuman yapılır. Bir hafta içinde ve bazen daha önce hastalar sosyal hayatlarına geri dönerler.

The Spice Lounge
 

Ameliyatsız Estetik

Günümüzde iş kaybı ve sosyal hayata geç intibak etme endişesi bazen ameliyat olma fikrini erteleyebilmektedir. Özellikle son 10 yılda botoks (botulinum toksini) ve dolgu uygulamaları çok geniş uygulama alanı bulmuş adeta öğlen arası yapılan bir işlem haline gelmiştir.

Güncel hayatta da bu botokslu mu, dolgu mu yaptırmış gibi konuşmalara da sık sık tanık oluyoruz. Tabi ki en güzel estetik tabii- doğal görünümü olan yapılmış görüntüsü vermeyen estetiktir. Ekranlarda, sokaklarda ördek dudaklı, kedi görünümlü, şaşkın ifadeli bir çok talihsiz insanlara rastlayabiliyoruz.

İşte bu nedenlerle çok dikkatli olmak gerekiyor. Botoks uygulaması çok basit bir uygulama gibi görünmekle birlikte ehliyetsiz ellerde facia ile sonuçlanabilir. Botoks halk arasında yılan zehiri olarak bilinmekte ancak bu yanlış bir inanıştır. Botoks uzunca senelerden beri doğumsal spastisitesi olan çocuklarda kas gevşetici olarak kullanılmaktadır. Aynı düşünceyle kırışıklara sebep olan kasların da gevşemesi sağlanarak daha güzel bir estetik görünüm elde edilmektedir. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem ve öncesinde lokal anestezik kremlerle 15-20 dakika süren bir hazırlık periyodu vardır. Etkisini 2-3 günde göstermeye başlar ve 10. Günde maksimum etkisi ortaya çıkar. Bu nedenlerle ben genelikle hastalarımı işlemden 7-10 gün sonra tekrar değerlendirmekteyim.

Dolgu ise zaten vücudumuzda bol miktarda bulunan hyaluronik asit denen madde ile yapılmaktadır. Ama gene de dikkatli olmak gerekir. Kullanılan dolgu ya da botoksun markasını öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Dolgu da tüm yüze yapılmaktadır. Yine botoks da olduğu gibi lokal anestezik kremlerle hazırlama periyodu vardır. Dolguda hemen değişikliği farketmek mümkündür.

The Spice Lounge
 

Burun estetiği

Burun estetiği (ya da rinoplasti-nazoplasti) Türkiye'de en sık yapılan estetik cerrahi ameliyatıdır. Burun estetigi dendiğinde belki de aklınıza hemen küçücük ve kalkık, burun delikleri görünen bir burun geliyor. Ama nasıl giyim kuşam eğilimleri (trend) değişiyorsa burun estetik ameliyatı da artık 21. yüzyılda doğal, ameliyat yapıldığı belli olmayan bir görünümde olmalıdır ve öyle sonuç alınmalıdır. Burun ameliyatı ve özellikle burun estetik ameliyatı en zor ameliyatlardan biridir. Planlama, cerrahın tecrübesi en önemli faktörlerdir. Burun ucu estetiği, sadece burun ucu kaldırma çok nadir yapılan bir işlemdir. Burunu kolonlar üzerine oturtulmuş bir yapı gibi düşünmek gerekir. Sadece bir bölgesiyle oynamak doğru olmayabilir.

Tabii ki en önemlisi fonksiyonel sonucun iyi olmasıdır. Yoksa burun küçültme ya da güzel görünen burun tatmin edici olmayabilir.

Burun ameliyatı olmadan önce Plastik Cerrahi uzmanını iyi araştırın ve yaptığı ameliyat fotoğraflarını ya da videolarını izleyin.

The Spice Lounge
 

Estetik gözkapağı ameliyatı

Göz çevresi yaşlanmayı ilk gösteren yüz bölgesidir. Göz kapaklarının sarkması-göz torbaları yüze yorgun bir ifade verir. Zamanla kapak sarkmasının yanında alt ve üst göz kapaklarında torbalar belirir.

Göz kapağı estetiğinde (blefaroplasti), sarkma gösteren fazla deri şerit halinde çıkartılır ve gerekiyorsa yağ torbacıkları traşlanır ya da göz çevresine yayılır. Göz kapağı ameliyatı sonrasında göz çevresinde morarma ve şişlikler olabilir. Bunlar 7-10 gün içerisinde kaybolurlar. Dikişler ise 3-5 gün arasında alınır.

The Spice Lounge
 

Liposuction

Liposuction (liposakşın) ameliyatları sık yapılan estetik ameliyatlardan biridir. Son yıllarda lazer (laser), ultrason gibi yeni cihazların ortaya çıkmasına rağmen klasik konvansiyonel liposuction bu cihazlarla kullanılan bir teknik olarak kullanılmak zorundadır. Ancak liposuction için tümesan ( süper wet-ıslak) teknik ve uygun hastalarda lazer liposuction kullanıyorum.

Liposuction ameliyatı kilo verme amaçlı bir işlem değildir. Liposuction sonrası hastaların kilo verme konusunda daha istekli ve azimli olduklarını ve formda kalmak için beslenmelerine dikkat ettiklerini söylemeliyim. Liposuction karın bölgesi, basenler, bacak iç ve dış yüzleri, kollar ile meme ve boyun altı (gıdı) için de yapılmakta ve mükemmel sonuçlar sağlayabilmektedir. Son yıllarda hasta konforu nedeniyle liposuction için sedasyon (yarı uyku hali) anestezisini seçmekteyim. Genel anesteziyi, yoğun liposuction yapılacaksa tercih ediyorum.

Hastalar işlerine kısa sürede dönmektedir. Genellikle ameliyat sonrası 2-3 hafta kadar elastik korseler giyilmesi gerekmektedir. Ayrica liposuction ile elde edilen yağların bir kısmı yüze ve liposuction sonrasında deformitesi olan, dalgalanmalar olan bölgelere doku kokteyli ya da kök hücreden zenginleşmiş olarak enjekte edilebilmektedir. Liposhaping, lipoliz, liposculpture gibi tanımlamalar aslında liposuction işlemini tarifleyen isimlendirmelerdir.

The Spice Lounge
 

Karın Germe Ameliyatı

Karın germe ameliyatı belki de en yüz güldürücü ve en memnun edici estetik ameliyatlardan biridir. Yapılma nedenlerinden en önemlisi: doğum sonrası gelişen karın derisi sarkmasıdır. Pantolon ya da etek giyerken karnı gizleme çabası, yazın bikini giyememe kadınlarda psikolojik travma yaşatabilmektedir. Bu problemlerin çözümü ancak karın germe ameliyatıyla gerçekleşir. Bu ameliyatla, karın çatlaklarının göbek deliği altında kalanları ortadan kaybolur.Karın germe 3-4 saatlik bir ameliyattır ve genel anestezi altında yapılır.

Genellikle 1-2 gün hastanede kalınabilir. Bazı kadınlarda mini karın germe dediğimiz ameliyatlarda gerekebilir. Bu genellikle kilo problemi olmayan ancak doğum sonrası karında sarkma olan kadınlar için geçerlidir. Yine de bunun muayeneyle belirlenmesi gerekir. Karın germedeki handikaplardan belki de en önemlisi karın alt kısımdaki iz ile göbek deliği etrafındaki izdir. Ancak son tekniklerle özellikle karin alt kısımdaki iz iç çamaşırı ya da bikini içinde kalmaktadır. Ameliyat sonrasında çok rahatsız edici olmayan elastik korseler 2-3 hafta giydirilmektedir.

The Spice Lounge
 

Genital Estetik

Son yıllarda özellikle kadınlarda genital özel bölgelerin düzeltilmesi genleştirilmesine yönelik talepler artmaktadır. Vajen (vajina) daraltılması, iç ve dış dudakların küçültülmesi (labioplasti) ve gençleştirilmesi örnek olarak verilebilir.

Yine genital bölgede liposuction (liposakşın) ve yağ enjeksiyonu da kullanılmaktadır. Bu tür cerrahi girişimler genellikle kısa süren işlemlerdir ve lokal anestezi ile de yapılmaktadır. İyileşme süreci kısa sürer ve genellikle ertesi gün sosyal hayata ve işe devam edilir.

 

Adres Bilgileri

   Arjantin Caddesi Attar Sokak No:9/8 G.O.P. - Çankaya/ANKARA

  +90 312 426 86 96 / 0 534 600 46 46

   Istanbul Estetik Klinika Bakı, Koroğlu Rehimov 17 - BAKÜ

  +99 412 465 85 00

   Stuttgart: Filder str. 63

  0711/6079840
birol@birolcivelek.com.tr
the Paxton Gipsy Hill
 

ONLİNE RANDEVU